Advokat Søren Theilgaard

Theilgaard Law

Theilgaardlaw er hjemmeside for Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab. I samarbejde med Magnusson Law, senior counsel ansvarlig for ydelser til den finansielle sektor.

Firmaet danner rammen om advokat Søren Theilgaards virksomhed,  som omfatter:

 

 • Advokatvirksomhed inden for afgrænsede fagområder
 • Juridisk rådgiver og konsulent
 • Forfattervirksomhed
 • Afholdelse af kurser og seminarer
 • Voldgiftsdommer

 

Mine arbejdsområder afspejler den ekspertise, jeg har oparbejdet  gennem mere end 45 års virke inden for forskellige fagområder og i forskellige egenskaber, navnlig som

 

 • Underviser på Københavns Universitet, Jura
 • Advokat, møderet for Højesteret
 • Forsikringsvirksomhed
 • Juridisk Forfatter
 • Underviser på kurser og seminarer
 • Sagkyndig dommer og Voldgiftsdommer

Se yderligere detaljer HER

 

Jeg bistår gerne kolleger og virksomheder i enkeltsager, hvor der kan være behov for en uvildig vurdering af et juridisk problem, analyse af en konkret situation eller gennemførelse af et projekt inden for mit kompetenceområde, f.eks. gennemgang af en finansiel virksomheds forretningsgange eller corporate governance.

 

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne kan ses under de enkelte faner.

 

magnussonlogo