Mere info

 

Theilgaardlaw er hjemmeside for Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab

 

Firmaet danner rammen om advokat Søren Theilgaards virksomhed,  som omfatter

 

 • Advokatvirksomhed inden for afgrænsede fagområder
 • Juridisk rådgiver og konsulent
 • Forfattervirksomhed
 • Afholdelse af kurser og seminarer
 • Voldgiftsdommer

 

Mine arbejdsområder afspejler den ekspertise, jeg har oparbejdet  gennem mere end 45 års virke inden for forskellige fagområder og i forskellige egenskaber, navnlig som

 

 • underviser i obligationsret på Københavns Universitets Juridiske Fakultet
 • advokat med arbejde for danske og udenlandske virksomheder og speciel ekspertise i internationale kontraktforhold, selskabsforhold, herunder for Børsnoterede selskaber og Finansielle Virksomheder, Mergers and Acquisitions
 • Chefjurist og senere Juridisk Direktør i internationale forsikringsselskaber og dermed indgående kendskab til Lov om Finansiel Virksomhed og tilhørende regelsæt, navnlig vedrørende forsikringsselskaber, herunder Corporate Governance, Compliance, fusionsregler, overdragelse af forsikringsporteføljer og grænseoverskridende forsikringsvirksomhed og forsikringsaftaler
 • Forfatter og medforfatter til centrale juridiske bøger, navnlig Købeloven, Incoterms 2010® og Kommentaren dertil, Checkret, Forbrugerbeskyttelse ved overdragelse af fast ejendom og Miljøansvar, Erstatning og Forsikring
 • Omfattende kursusvirksomhed vedrørende Incoterms®, Trade Finance m.v., Internationale Kontrakter, Forsikringsaftalelov, Økonomiske Sanktioner, Miljøansvar og Forsikring, Mangler ved fast ejendom og forsikring deraf.
 • Ad hoc udpeget voldgiftsdommer

 

Jeg bistår gerne kolleger og virksomheder i enkeltsager, hvor der kan være behov for en uvildig vurdering af et juridisk problem, analyse af en konkret situation eller gennemførelse af et projekt inden for mit kompetenceområde, f.eks. gennemgang af en finansiel virksomheds forretningsgange eller corporate governance.

 

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne kan ses under de enkelte faner.

 

 

TILBAGE