Kompetencer

Mine arbejdsområder afspejler den ekspertise, jeg har oparbejdet gennem mere end 50 års virke inden for forskellige fagområder og i forskellige egenskaber, navnlig som

 • Underviser i obligationsret på Københavns Universitets Juridiske Fakultet
 • Advokat med arbejde for danske og udenlandske virksomheder og speciel ekspertise i
  internationale kontraktforhold, selskabsforhold, herunder for Børsnoterede selskaber og Finansielle Virksomheder, Mergers and Acquisitions.

Selskabsforhold:
Bestyrelsesarbejde som bestyrelsesmedlem og som advokat og sekretær for bestyrelser. Gennemførelse af alle dele af selskabsbeslutninger, udarbejdelse af forslag, indkaldelser, protokollering af beslutninger, anmeldelser, udarbejdelse af selskabsdokumenter af enhver art. Medarbejderrepræsentanter og valg af medarbejderrepræsentanter i selskaber og koncerner.

Mergers Acquisition:
Advokat for Codans køb af Hafnia Forsikring og fusion med Codan Forsikring (1993). Deltagelse i sammenlægning af Carlsberg – Tuborg (1972), fusion af Hafnia – Haand i Haand (1974) og fusion af Nye Danske Lloyd (1976). Codans køb af Trekroner Forsikring (2002), AAS BALTA Letland (2001) og AB Lietuvos Draudimas, Litauen (1999); Salg af Codans livs- og Pensionsforsikringsselskaber (2004) og BALTA Liv, Letland (2005).

Chefjurist og senere Juridisk Direktør i internationale forsikringsselskaber og dermed indgående
kendskab til Lov om Finansiel Virksomhed og tilhørende regelsæt, navnlig vedrørende forsikringsselskaber, herunder Corporate Governance, Compliance, fusionsregler, overdragelse af forsikringsporteføljer og grænseoverskridende forsikringsvirksomhed og -forsikringsaftaler.

Forsikring:
Forsikringsvirksomhed og forsikringer, navnlig skadeforsikringer på overordnet niveau

Finansielle tilsynsforhold:
Navnlig vedrørende ledelse, forretningsgange og compliance og overdragelse af forsikringsporteføljer. Klageproces, bestridelse af hvervet som ekstern klageansvarlig for finansiel virksomhed.

Børsnoterede selskaber:
Deltagelse i børsnotering af Kompan A/S og Brøndby Boldklub A/S. Fondsaktieemission og aktietegning i Codan A/S og varetagelse af Codans relation til Københavns Fondsbørs. Tilsvarende opgaver i en række børsnoterede selskaber i og uden for C20.

Forfatter og medforfatter til centrale juridiske bøger, navnlig Købeloven, Incoterms® og Kommentar dertil, Checkret, Forbrugerbeskyttelse ved overdragelse af fast ejendom samt Miljøansvar, Erstatning og Forsikring

Kontrakter: Udarbejdelse af kontrakter, herunder

 • Samarbejdsaftale
 • Aktionæroverenskomst
 • Købekontrakt, Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser
 • Licens- og Eneforhandlerkontrakter
 • Agentkontrakt
 • Selskabsdokumenter, Interessentskabskontrakt
 • Hemmeligholdelsesaftale
 • Direktørkontrakt

Fast Ejendom:
Overdragelse, rådgivning i forbindelse med køb og salg, gennemgang af købsaftale, skødeskrivning, tinglysning. Mangelsregler, ejerskifteforsikring.

Omfattende kursusvirksomhed vedrørende Incoterms®, Trade Finance m.v., Internationale Kontrakter, Forsikringsaftalelov, Økonomiske Sanktioner, Miljøansvar og Forsikring, Mangler ved fast ejendom og forsikring deraf.

Tidl. Sagkyndig dommer ved Sø- og handelsretten i København og ad hoc udpeget voldgiftsdommer.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os