Kompetencer

Søren Theilgaard har erhvervserfaring fra

 

Forsikring:

Forsikringsvirksomhed og forsikringer, navnlig skadeforsikringer på overordnet niveau

 

Finansielle tilsynsforhold:

Navnlig vedrørende ledelse, forretningsgange og compliance og overdragelse af forsikringsporteføljer. Klageproces, bestridelse af hvervet som ekstern klageansvarlig for finansiel virksomhed.

 

Mergers & Acquisition:

Advokat for Codans køb af Hafnia Forsikring og fusion med Codan Forsikring (1993). Deltagelse i sammenlægning af Carlsberg – Tuborg (1972), fusion af Hafnia – Haand i Haand (1974) og fusion af Nye Danske Lloyd (1976). Codans køb af Trekroner Forsikring (2002), AAS BALTA Letland (2001) og AB LietuvosDraudimas, Litauen (1999); Salg af Codans livs- og Pensionsforsikringsselskaber (2004) og BALTA Liv, Letland (2005).

 

Børsnoterede selskaber:

Deltagelse i børsnotering af Kompan A/S og Brøndby Boldklub A/S. Fondsaktieemission og aktietegning i Codan A/S og varetagelse af Codans relation til Københavns Fondsbørs. Tilsvarende opgaver i en række børsnoterede selskaber i og uden for C20.

Selskabsforhold:

Bestyrelsesarbejde som bestyrelsesmedlem og som advokat og sekretær for bestyrelser. Gennemførelse af alle dele af selskabsbeslutninger, udarbejdelse af forslag, indkaldelser, protokollering af beslutninger, anmeldelser, udarbejdelse af selskabsdokumenter af enhver art. Medarbejder¬repræsentanter og valg af medarbejderrepræsentanter i selskaber og koncerner.

 

Kontrakter:

Udarbejdelse af kontrakter, herunder

  • Samarbejdsaftale
  • Aktionæroverenskomst
  • Købekontrakt, Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser
  • Licens- og Eneforhandlerkontrakter
  • Agentkontrakt
  • Selskabsdokumenter, Interessentskabskontrakt
  • Hemmeligholdelsesaftale
  • Direktørkontrakt

 

Fast Ejendom:

Overdragelse, rådgivning i forbindelse med køb og salg, gennemgang af købsaftale, skødeskrivning, tinglysning.
Mangelsregler, ejerskifteforsikring.