Kurser

Søren Theilgaard holder kurser om de nedenfor beskrevne emner eller efter nærmere aftale. Kursussproget er dansk eller engelsk efter aftale.

Forsikingsaftalelov

 • Gennemgang af Forsikringsaftalelov 1930
 • Generelle Forsikringsprincipper
 • Aftaleindgåelse og opsigelse
 • Ufravigelige regler
 • Fjernsalgsregler

Præsentation af INCOTERMS® 2010

 • Redegørelse for sammenhængen med CISG og bestemmelserne om levering og risikoovergang
 • Sammenhængen med transportaftale og betalingsregler, herunder remburs
 • Forsikring under transporten
 • Fremtidig udvikling af INCOTERMS® reglerne

Hvad er der sket med klimaet i Danmark i nyere tid, og hvordan er udviklingen lige nu ?

 • Hvordan forventes de seneste scenarier at påvirke klimaet i Danmark indtil år 2100, og hvilke positive og negative virkninger vil det have ?
 • Vil der også fremover være mulighed for at forsikre sig mod vejrskader ?

Økonomiske Sanktioner

 • Internationale Regler. Gennemførelse i Danmark
 • Enkeltlandes særregler. OFAC
 • Screening
 • Sanktioner for overtrædelse.
 • Påvirkning af kontraktforpligtelser

Indgåelse af aftaler. Lovvalg

 • Aftalens hovedpunkter
 • Standardklausuler Kontraktsforhold
 • CISG og Internationale købeaftaler
 • Levering og risikoovergang
 • Udveksling af ydelser - sikkerhed

Forsikring over Landegrænser

 • Redegørelse for vigtige forskelle i lovgivning, såvel regulatorisk som aftaleretliigt
 • Tilpasning af forsikringsbetingelser til lokal lovgivning
 • Lovvalg og ufravigelige lovregler