Kurser

Forsikringsaftalelov
 • Gennemgang af Forsikringsaftalelov 1930
 • Generelle Forsikringsprincipper
 • Aftaleindgåelse og opsigelse
 • Ufravigelige regler
 • Fjernsalgsregler
Præsentation af INCOTERMS® 2020
 • Redegørelse for sammenhængen med CISG og bestemmelserne om levering og risikoovergang
 • Sammenhængen med transportaftale og betalingsregler, herunder remburs
 • Forsikring under transporten
 • Fremtidig udvikling af INCOTERMS® reglerne
Hvad er der sket med klimaet i Danmark i nyere tid, og hvordan er udviklingen lige nu ?
 • Hvordan forventes de seneste scenarier at påvirke klimaet i Danmark indtil år 2100, og hvilke positive og negative virkninger vil det have ?
 • Vil der også fremover være mulighed for at forsikre sig mod vejrskader ?
Økonomiske Sanktioner
 • Internationale Regler. Gennemførelse i Danmark
 • Enkeltlandes særregler. OFAC
 • Screening
 • Sanktioner for overtrædelse.
 • Påvirkning af kontraktforpligtelser
Indgåelse af aftaler. Lovvalg
 • Aftalens hovedpunkter
 • Standardklausuler Kontraktsforhold
 • CISG og Internationale købeaftaler
 • Levering og risikoovergang
 • Udveksling af ydelser – sikkerhed
Forsikring over Landegrænser
 • Redegørelse for vigtige forskelle i lovgivning, såvel regulatorisk som aftaleretliigt
 • Tilpasning af forsikringsbetingelser til lokal lovgivning
 • Lovvalg og ufravigelige lovregler

 Se vilkår og økonomiske betingelser for kurser HER

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os