Om mig

Stiftet pr. 1. Januar 1993.
CVR nr. 16 93 63 08

Hjemstedsadresse:
H.C. Ørstedsvej 38, 2.th., 1879 Frederiksberg C
Indskudskapital: nom. 200.000 kr.

Direktør og enetegningsberettiget:
Advokat Søren Theilgaard

Medarbejdere:
Advokat Søren Theilgaard

Beskikket af Justitsministeriet
Lovpligtig ansvarsforsikring og Garantistillelse fra Codan Forsikring A/S

Registreret som advokatvirksomhed i Advokatsamfundet

Beskikket af Justitsministeriet Lovpligtig ansvarsforsikring og Garantistillelse fra Codan Forsikring A/S

Klientkonto føres i Danske Bank A/S
Adfærdsklager og klager over advokatens
honorar kan indgives til , Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller digitalt på https://www.advokatsamfundet.dk/

Hent CV for Søren Theilgaard.
Forretningsbetingelser 2023
Interne regler Hvidvask 2023
Advokatetiske regler 2023

© theilgaardlaw 2022

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os