SENESTE og PLANLAGTE AKTIVITETER og andre NYHEDER:

25. maj 2018

GDPR forordningen træder i kraft i alle EU lande og træder i stedet for Persondataloven fra 2000.

22. december 2017

Købeloven, 4. udgave, udkom på Thomsons Forlag.

28. september 2017

Seminar om INCOTERMS® 2010 for Dansk Industri *).

Maj 2017

Krav om registrering af reelle ejere træder i kraft. For eksisterende selskaber skal registrering være sket senest 1. december 2017, og fremadrettet skal reelle ejere og ændring deri ske inden 14 dage efter ændringen.

11. maj 2016

Seminar om INCOTERMS ® 2010 for ICC Danmark på Børsen *).

29. september 2015

Seminar om INCOTERMS® 2010 for Dansk Industri hos Grundfos – Bjerringbro *).

5. februar 2015

Indlæg om Økonomiske Sanktioner for Foreningen af Interne Controllers i Finland.

15. december 2014

Reglerne om registrering af selskabsandele i Det Offentlige Ejerregister er trådt i kraft. Eksisterende selskaber skal registrere selskabsandelene senest 15. juni 2015.Se vejledning her

1. januar 2014:

Selskabsloven er ændret. Bl.a. er kapitalkrav til anpartsselskaber nedsat til 50.000 kr., og krav til iværksætterselskaber er lempet yderligere. Stort set alle lovændringer siden 2010 er trådt i kraft, dog ikke det offentlige ejerregister.

18 September 2012:

Lecture om Klagebehandling på INFO 2012 på Børsen for  Financial Ombudsman Network

28 September 2010:

Seminar om INCOTERMS® 2010 på Børsen *)

16 September 2010:

INCOTERMS® 2010 præsenteres i Paris

1 Marts 2010:

Selskabslovens er trådt i kraft 1. marts 2010, fælles for aktie- og anpartsselskaber. Vedtægter skal ajourføres ved førstkommende generalforsamling. Se væsentlige nyheder her.

28 Oktober 2009:

Indlæg om Internationale Køb & Salg for ICC Danmark på seminar om Internationale Kontrakter på Børsen. *)

1 Oktober 2009:

Indlæg om Climate Change, Hvad betyder det for Danmark. Arrangement for AIDA Danmark hos Codan Forsikring.

7 juli 2008:

Købeloven, 3. udgave, udkom på Thomsons Forlag.

 

 

 

 

*) Kurset opfylder betingelserne til advokaters og advokatfuldmægtiges efteruddannelse. 3 lektioner.