Nyheder

20. januar 2020

Seminar om INCOTERMS® 2020 for Dansk Industri, København*
*Kurset opfylder betingelserne til advokaters og advokatfuldmægtiges efteruddannelse. 3 lektioner.

15. januar 2020

Seminar om INCOTERMS® 2020 for BPI, Gentofte

8. januar 2020

Seminar om INCOTERMS® 2020 for Dansk Industri, Silkeborg 2019

6. september 2019

ICC Paris offentliggør INCOTERMS® 2020 til ikrafttræden 1. januar 2020.

15. april 2019

Selskabsloven ændret ved lov nr. 445 af 13. april 2019, som nedsætter mindste kapitalen for Aktieselskaber til 400.000 kr. og for Anpartsselskaber til 40.000 kr. Samtidig afskaffes muligheden for at stifte Iværksætterselskaber, og eksisterende iværksætterselskaber skal være omdannet til Anpartsselskab eller andet selskaber senest 15. april 2021, og skal ellers lukkes. Loven er trådt i kraft 15. april 2019.

1. juli 2018

Selskabslovens § 225, stk.1, indfører hjemmel for Erhvervsstyrelsen til at sende et selskab til tvangsopløsning, hvis der ikke er sket nogen for registreret af reelle ejere for selskabet. Eksisterende selskaber skulle have registreret reelle ejere – eller ”ingen reelle ejere” – senest 1. december 2018, og nystiftede selskaber inden 2 uger.

25. maj 2018

GDPR forordningen træder i kraft i alle EU lande og træder i stedet for Persondataloven fra 2000.

21. december 2017

Købeloven, 4. udgave, udkom på Thomsons Forlag.

28. september 2017

Seminar om INCOTERMS® 2010 for Dansk Industri *).

Maj 2017

Krav om registrering af reelle ejere træder i kraft. For eksisterende selskaber skal registrering være sket senest 1. december 2017, og fremadrettet skal reelle ejere og ændring deri ske inden 14 dage efter ændringen.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os